ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Σαράντα Εκκλησιών1.
Σαράντα Εκκλησιές.
1833
1887, συνένωση με την αλληλοδιδακτική σχολή Σαράντα Εκκλησιών σε Αστική.
Σπυρίδων Αθανασίου Ιθακήσιος, 1833-1836 Ιωάννης Σουρμελής Σωζοπολίτης, 1836-1837 Αθανάσιος Μπιλμπίζ, 1837-1838 Δημήτριος Ανδριανουπολίτης, 1838-1845 Σπυρίδων Κεφαλλήν, 1845-1847 Άνθιμος (ιεροδιάκονος), 1846-1848 Βασίλειος Ματζαράκογλου Ηπειρώτης, 1848-1850 Σωφρόνιος εξ Ηλιουπόλεως, 1850-1853 Κ. Κόκκινος, 1853-1854 Κ. Πατρικόπουλος Ηπειρώτης και 1854-1863 και 1867-1876 και 1878-1880 και 1880-1881 Πέτρος Βαφειάδης, 1863-1864 Δημήτριος Σπάνας Ηπειρώτης 1864-1867 Β.Π. Μελανίων, 1876-1878 και 1880-1882 Άνθιμος Πελτέκης, 1876-1878 Μελισσηνός Χριστοδούλου, 1878-1880 Ευαγγελίδης Μακεδών, 1881-1882 και 1884-1885 Π. Κυριτσίδης, 1882-1884 και 1884-1885 Θεοχάρης Μπίκας, 1882-1884 Μ. Μιχαλόπουλος Κρης, 1885-1887
1833-1847 η σχολή στεγαζόταν σε ιδιωτική οικία [Τ.Ε., Α΄, 72] 1847, κατασκευή σχολικού κτιρίου [Τ.Ε., Α΄, 72]
(1) Απαιτείται να συμβουλευτεί κανείς και τις άλλες σχολές Σαράντα Εκκλησιών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.