ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό και Ελληνικό Σχολείο Μουχλίου
Μουχλί
Η σχολή αναφέρεται το 1796, [Τ.Ε, Α΄, 28].
Συμαίος ή Βασίλειος Μιχαήλ Φωτιάδης (Μαρκωνής), 1805 Φιλόθεος εκ Μηλιού (Γανοχώρων), 1815-1817 και 1820-1836 Κυπριανός Δωρόθεος, 1817-1819
Οι πόροι της σχολής ήταν 1.160 γρ. ετησίως: 250 από έσοδα της εκκλησίας, 360 από κάποιο Καπηλειό, 100 γρ. με ηγεμονικό χρυσόβουλο της Βλαχίας, 150 από τόκους κεφαλαίου 1500 γροσιών, 180 από ταμείο των αμπατζίδων και 120 από τους προκρίτους [Τ.Ε, Α΄, 28].
(1)Η σχολή ιδρύθηκε από ενορίτες της συντεχνίας των αμπατζίδων [Τ.Ε, Α΄,28].
(1)Υπάρχουν δύο γράμματα με πληροφορίες για την σχολή. Το ένα είναι αχρονολόγητο ενώ το άλλο είναι του 1805. Ο Ευαγγελίδης σημειώνει ότι το αχρονολόγητο ίσως να είναι του 1831 και να ανήκει στον Κων/νο Α΄ [Τ.Ε, Α΄, 28], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ. 213-214], [Γεδεών, Εορτολόγιο, σ. 355-357].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.