ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σαμαρσικίου
Σαμαρσίκιο
Αναφέρεται για πρώτη φορά το 1818, [Τ.Ε, Α΄, 29], [Γεδεών, εορτολόγιο, σ. 273].
Η σχολή βρισκόταν δίπλα στον ναό του Αγίου Δημητρίου [Τ.Ε, Α΄, 29]
(41.240541736930936, 27.352034375000017):4

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.