ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λονδίνου.
Λονδίνο.
1870.
1870-1886.
Ιωάννης Βαλέττας εξ Ίου.
Δίδακτρα: 50 λίρες για το προπαιδευτήριο 80 λίρες για το παιδευτήριο 120 λίρες για το εκπαιδευτήριο
Κατά τον κανονισμό διαιρείται σε προπαιδευτήριο, παιδευτήριο και εκπαιδευτήριο [Κανονισμός της εν Λονδίνω ορθοδόξου ανατολικής των Ελλήνων εκκλησίας ο «Σωτήρ» ψηφισθείς παρά των συναδέλφων κατά τας συνεδριάσεις των 9 και 14 Μαρτίου 1850, σ. 12 εκδ. β΄ 1879].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.