ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο κοινότητας Χερμανστάδης1.
Χερμανστάδη (Σιβίν).
Νεόφυτος Δούκας , 1813.
Η ύπαρξη της κοινότητας ανάγεται στο 1702. [ Τ.Ε. , Β΄,413 ].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.