ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ρους Δεβέδε.
Ρους Δεβέδε.
Αρχές του 19ου αιώνα.
Ιωάννης Σιλιμίνσκης , πριν από το 1821.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.