ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ρενίου
Ρένιο.
1821
Σπ.Α.Παπαλίνωφ εκ Κερκύρας.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.