ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μάρσα-Μαντρούχ
Μάρσα-Μαντρούχ
(1) 6τάξια αστική.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.