ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πύργου
Πύργος (Δέρκα)
1782(1) [Τ.Ε.,Α΄,44], [Γεδεών, Εορτολόγιο, σ.238]
Δημήτριος Δεβετζής, 1833-1842
(1) Ίδρυση υπό του Μητροπολίτου Δερκών Ανανίου [Τ.Ε.,Α΄,45], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.222], [Γεδεών, εορτολόγιο, σ.238]
(1) Ο τρόπος διδασκαλίας ήταν πρωτότυπος. Ο διδάσκαλος έριχνε ένα κινητό γράμμα της αλφάβητου προς την στέγη (όπως το παιχνίδι κορώνα-γράμματα) και ο μαθητής που διέκρινε πρώτος το γράμμα κέρδιζε ως βραβείο ένα λουκούμι [Τ.Ε.,Α΄,45].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.