ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σταυροδρομίου
Σταυροδρόμιο (Πέραν Μπέιγλου)
Οκτώβριος 1804 [Τ.Ε., Α΄, 43], [Σάθα, ΜΒ, Γ΄ σ. δ΄]
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση. Μετά το 1828, επαναλειτουργία της σχολής.
Αθανάσιος Δώρος ο Αμφισσεύς ή Ξηροτάγαρος, 1846 Γεώργιος Χρυσοβέργης, 1849-1851 Ιωάννης Φ. Πάτροκλος Νεόφυτος Κωνσταντινίδης, 1850-1852 Γαβριήλ Σοφοκλέους
Πόροι της σχολής από δίσκους εκκλησιών και ρουφέτια συντεχνιών [Τ.Ε., Α΄, 44]
Ιδιόκτητο κτίριο (Παρμακαπή) [Τ.Ε., Α΄, 43-44]
(1) Η σχολή είχε δύο διδασκάλους και έναν παιδαγωγό (κοινό) [Τ.Ε., Α΄, 44], [Μυστακίδη, Κουρουτσεσμέ, Αθ. 1888, σ.36].
(1) Πατριαρχικό σιγίλλιο Καλλινίκου Ε΄, 1805 [Τ.Ε., Α΄, 44], [Γεδεών, ΠΠ, σ.24, σ.46-54, [Γεδεών, Εορτολόγιο, σ.335-361], [Γεδεών, Απομνημονεύματα, Αθ. 1932] (2) Η σχολή είχε βιβλιοθήκη [Τ.Ε., Α΄,σ. 44] (3) Διαμάχη Αθανασίου Δώρου και Γεωργίου Χρυσοβέργη [Τ.Ε., Α΄, (42, σημ. 1), (43, σημ.2)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.