ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Ζάτουνας
Ζάτουνα
Λειτουργεί προ της επανάστασης του 1821 και κλείνει κατά τη διάρκεια της Επί Καποδίστρια ανοίγει αλληλοδιδακτικό [Τ.Ε.,Α΄,367]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.