ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τρικάλων
Τρίκαλα (Κορινθίας)
1732
Χρύσανθος Νοταράς, πατριάρχης Ιεροσολύμων
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση του 1821 και ανοίγει μάλλον το 1829 [Τ.Ε.,Α΄,366]
Ειρηναίος Τατλίκαρης Ραιδεστινός, 1829, δίδασκε ελληνικά και ιταλικά
Η σχολή διατηρούνταν από το κληροδότημα των Κορινθίου Ζαχαρία και Νικολάου Καραγιάννη, οι οποίοι μετά από προτροπή του Χρύσανθου, το 1729 κατέθεσαν 500 γρόσια στο ναό του Αγίου Νικολάου της Κων/πολης, ώστε από τους τόκους (50 γρόσια) να συντηρείται η σχολή [Τ.Ε.,Α΄,366]
(1) Ο Παΐσιος Β΄ επικύρωσε το 1732 το σιγίλλιο του Χρύσανθου Νοταρά περί ιδρύσεως της σχολής [Τ.Ε.,Α΄,366], [Γεδεών, ΕΑ.1888, σ.321-322 και ΠΠ 631] (2) Η σχολή αναφέρεται από τον Γ. Φατσέα στη γραμματική γεωγραφία (Βενετία 1760) σ.176 [Τ.Ε.,Α΄,366]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.