ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βονίτσης
Βόνιτσα (Ξηρομέρου και Βάλτου)
Η σχολή υπήρχε πριν την επανάσταση του 1821 και σχόλασε κατά τη διάρκειά της.
Φώτος Καραπάνος Ακαρνάν

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.