ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Μονής Τατάρνης
Μονή Τατάρνης (Ναύπακτος)
Ευγένιος Γιαννούλης (Αιτωλός), το 1680 για λίγο, [Τ.Ε.,Α΄,275]
Το 1776 διδασκόταν εδώ κάποιος συγγενής του ηγούμενου Μαρούλα, [Τ.Ε.,Α΄,287], [Δ. Λουκόπουλος, Στ’ Άγραφα ένα ταξίδι, 1929, σ.123,125].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.