ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημοτική σχολή 40 Μαρτύρων.
ενορία Σαράντα Μαρτύρων - Σαράντα Εκκλησίες.
(1) Η σχολή είχε παρθεναγωγείο, [Τ.Ε, Α΄, 73].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.