ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ιδιότητες κοινές σωμάτων

η έκταση, η στερεότητα, η βα­ρύτητα και άλα κατηγορούμενα του σώματος που δεν αποχωρίζονται από αυτό σε όλες τις χωρικές και χρονικές αλαγές και σε κάθε γενικότερη μεταβολή. Θε­ωρούνται μάλιστα κοινές ιδιότητες όλων των σωμάτων, ακόμη και αυτών που δεν υπόκεινται σε πειραματικό έλεγχο, γιατί η πειραματική διαδικασία είναι αμήχανη, όσον αφορά τα ενδόμυχα της γης και τα ουράνια σώματα.

10