ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πίνακες γεωγραφικοί ευθύγραμμοι απλώς

πίνακες που ιχνογραφού­νται απλώς σε ευθείες, οι οποίοι όμως είναι δύο ειδών. Άλοι από αυτούς έχουν τις μοίρες του πλάτους και του μήκους ίσες, άλες τις μοίρες του ισημερινού ίσες και του μεσημβρινού άνισες.

165