ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πίνακες γεωγραφικοί ευθύγραμμοι και κυρτόγραμμοι ομού

πίνα­κες που σχεδιάζονται εν μέρει μεν με γραμμές κυρτές, εν μέρει δε με ευθείες. Άλοι έχουν τους μεσημβρινούς τους σε ευθεία και τους παράληλους σε κύκλους, άλοι αντιθέτως τους μεσημβρινούς σε έλειψη και τους παράληλους σε ευθεία, ενώ άλ­λοι τους μεσημβρινούς σε ευθεία και τους παράληλους σε υπερβολές.

165