ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γεωγραφία νεωτερική (Βιέννη, 1791)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Αφιέρωση
 Προοίμιον
Εξήγησις
 ΒΙΒΛΙΟΝ Α'
 Περί της Γηΐνης σφαίρας εν γένει
 Περί των 4 μερών της Γης και των νησιών
 Περί θαλάσσης
 Περί των Πόλων και του Ισημερινού κύκλου
 Περί των 4 κέντρων του Κόσμου
 Περί μέτρων και τ:
 Διακεκαυμένη Ζώνη
 Εύκραταις Ζώναις
 Κατεψυγμέναις Ζώναις
 Περί Χάρτων και χρήσεως αυτών
 Ορισμοί γεωγραφικών όρων
 Διαίρεσι γενική της Γηΐνης σφαίρας
 Περί των αξιολογοτέρων Ισθμών, Κόλπων, Πορθμών, Λιμνών και Ποταμών
 Κατάλογος των αξιολογοτέρων μητροπόλεων και πρωτευουσών πόλεων της Οικουμένης
 Περί των διαφόρων θρησκειών
 Περί των διαφόρων γλωσσών
 Περί μορφής και διαφόρων χρωμάτων των κατοίκων της γης
 ΒΙΒΛΙΟΝ Β'
 Περί της Ευρώπης εν γένει
 Επιτομή Χρονολογική της Ελλάδος
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Περί της Πελοποννήσου
 Περί της κυρίως Ελλάδος
 Περί της Θετταλίας
 Περί της Ηπείρου
 Περί της Μακεδονίας
 Περί της Θράκης
 Περί των ανατολικών νησιών της Ελλάδος
 Περί των δυτικών
 Περί της Ταταρίας της Οζού
 Περί της Βλαχομπογδανιάς
 Περί της Μολδοβίας
 Περί της Βλαχίας
 Περί της Βουλγαρίας
 Περί της Σερβίας
 Περί της Μπόσνας
 Περί της Κροατίας
 Περί της Δαλματίας
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
 Περί του βασιλείου της Νεαπόλεως
 Περί της εκκλησιαστικής επικράτειας
 Περί της μικρής αριστοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
 Περί της Τοσκάνας
 Περί του δουκάτου της Μόδενας
 Περί της αριστοκρατίας της Βενετιάς
 Περί του δουκάτου των Μεδιολάνων
 Περί του δουκάτου της Μάντουας
 Περί του δουκάτου της Πάρμας
 Περί της Αριστοκρατίας της Γένουας
 Περί των Επικρατειών του βασιλέως της Σαρδούς
 Περί του πριγκιπάτου του Μόνοικου
 Περί των νησιών της Ιταλίας
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ
 Περί της Μπισκαΐας
 Περί της Αστουρίας
 Περί της Γαλικίας
 Περί της Ναββάρας
 Περί της Αραγόνας
 Περί της παλαιάς Καστίλλιας
 Περί της νέας Καστίλλιας
 Περί της Εστρεμαδούρας της Σπανιόλικης
 Περί του βασιλείου του Λεονιού
 Περί της Ανδαλουσίας
 Περί του βασιλείου της Γρανάτας
 Περί του βασιλείου της Μουρκίας
 Περί του βασιλείου της Βαλέντζας
 Περί της Καταλόνιας
 Περί των νησιών της Σπάνιας
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑΣ
 Περί της Μεσοποταμιάς
 Περί της Υπερορείου
 Περί της Μπεΐρας
 Περί της Εστρεμαδούρας
 Περί του Αλεντέιου
 Περί της Αλγάβρας
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΑΣ
 Περί της Φραντζέζικης Φλάνδρας
 Περί του Αρτοά
 Περί της Πικαρδίας
 Περί της Νορμανδίας
 Περί του νησιού της Φράντζας
 Περί της Σιαμπάνιας
 Περί της Λορραίνας
 Περί της Αλζάσας
 Περί της Βρετανίας
 Περί του Μαινιού
 Περί του Ανζιού
 Περί της Τουραίνας
 Περί της στρατηγίαςτου Ορλεαναί
 Περί του Μπερριού
 Περί του Νιβερναί
 Περί της στρατηγίας της Μπουργόνιας
 Περί της Φρανς κοντέ
 Περί του Ποατού
 Περί της στρατηγίας του Ονιού
 Περί της Μάρσιας
 Περί του Μπουρμπονναί
 Περί της Σαιντόνιας
 Περί του Λιμοζενιού
 Περί της Οβέρνιας
 Περί του Λυονναί
 Περί του Ντοφινέ
 Περί της στρατηγίας της Γκουϊέννας
 Περί του Μπεαρνιού
 Περί του Φοά
 Περί του Ρουοσιλιονιού
 Περί της στρατηγίας του Λαγγεντοκιού
 Περί της Προβάνσας
 Παροράματα οπού προσκόπτουν εις το διάβασμα
 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Βιέννη
1791