ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Γ' (Βενετία, 1760)

pdf16

view

Ψευδότιτλος
 Κατάλογος των Τόπων

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (συνέχεια)
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί της Αφρικής
 Διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Α΄. Περί της Αιγύπτου, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Β΄. Περί της Βαρβαρίας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Γ΄. Περί της Βιλεδουλγερίδ, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Δ΄. Περί της Ζααρά
 Τμήμα Ε΄. Περί της Νιγριτίας
 Τμήμα ΣΤ΄. Περί της Γουϊνέας
 Τμήμα Ζ΄. Περί της Νουβίας
 Τμήμα Η΄. Περί της Αιθιοπίας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Θ΄. Περί των Νήσων της Αφρικής, και τούτων Κατάλογος, και διαίρεσις
 Κεφάλαιον Δ΄. Περί της Αμερικής
 Διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Α΄. Περί του Μέξικου, ή Νέας Ισπανίας
 Τμήμα Β΄. Περί του Νέου Μέξικου, και τούτου περιγραφή
 Τμήμα Γ΄. Περί της Φλώριδας
 Τμήμα Δ΄. Περί της Καναδά, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Ε΄. Περί της Αρκτικής Γης
 Τμήμα ΣΤ΄. Περί της Τέρρα Φίρμας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Ζ΄. Περί της Περού
 Τμήμα Η΄. Περιγραφή του Αμαζωνίου Τόπου
 Τμήμα Θ΄. Περί της Βρασιλίας
 Τμήμα I΄. Περί της Χίλι Επαρχίας
 Τμήμα IΑ΄. Περί της Παραγουαΐας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα IΒ΄. Περί της Μαγελλανικής Γης
 Τμήμα IΓ΄. Περί της Ανταρκτικής Γης
 Τμήμα IΔ΄. Περί των Νήσων της Αμερικής
 Περί των αποικειών, ήγουν περιγραφή εις τας Κολωνίας των Ευρωπαίων

 Περί των εθνών, όπου έχουν τας Κολωνίας
 Κολωνίαι των Αγγλών
 Κολωνίαι των Ισπανών
 Κολωνίαι των Πορτουγαλλίων
 Κολωνίαι των Γαλλών
 Κολωνίαι των Ολλανδέζων
 Κολωνίαι των Δανών

 Αρχή του Καταλόγου, οπού περιλαμβάνει όλα τα ονόματα, οπού η παρούσα πραγματεία περιέχει
 Κατάλογος του Πλάτους, και Μήκους πασών των Πόλεων, και Νήσων

Βενετία
1760