ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ομογενείς αριθμοί

οι αριθμοί οι οποίοι αναφέρονται στην αυτή μονάδα. Π.χ Πέντε λεπτά ή εννέα ώρες.

4