ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

νεύσις

η φαινομένη κίνηση της γης. Ο πόλος της γης περιγράφει έναν μικρό κύκλο ακτίνας 9´´ σε περίοδο 18 ετών. Παρατηρήθηκε από την αλα-γή στις αποκλίσεις των αστέρων αρχικά από τον Βράδλεϋ, το 1727, διότι η νεύσις μεταβάλει εξίσου τα μήκη, τις ορθές αναβάσεις και τις αποκλίσεις των άστρων. Η κίνηση αυτή προξενείται από την έλξη της σελήνης στο σφαιροειδές της γης.

131-138