ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

νάφθα

είδος ασφάλτου.

277