ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ναυλωτικόν

το συμφωνητικό του ναυλώματος που φανερώνει το όνομα και τη χωρητικότητα του πλοίου, το όνομα του κυβερνήτη, το όνομα του ναυλούντος και του ναυλωμένου, τον τόπο και τον συμφωνηθέντα χρόνο φόρτωσης-εκφόρτωσης, την τιμή του ναύλου, το αν το ναύλωμα είναι για όλο το φορτίο ή για μέρος του φορτίου, τη χρωστούμενη αποζημίωση, αν υπάρξει καθυστέρηση σε σχέση με τη διορία.

99