ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ναύλωμα ή συμφωνητικόν

κάθε έγραφη συμφωνία για τη μίσθωση ενός πλοίου. Αυτή περιλαμβάνει το όνομα και τη χωρητικότητα του πλοίου, το όνομα του ναυκλήρου - πλοιάρχου, τα ονόματα του ναυλώνοντος και του ναυλωτού, τον συμφωνηθέντα τόπο και χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης κάθε φορτίου, την τιμή του ναύλου, το αν η μίσθωση είναι μερική ή ολική και την αποζημίωση σε περίπτωση αργοπορίας.

113