ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των τριών ανάπαλιν

η μέθοδος υπολογισμού μεγέθους, όπως η μέθοδος των τριών με τρεις δεδομένους αριθμούς. Λέγεται ανά-παλιν, διότι όχι μόνο έχει τα ποσά αντίστροφα, αλά και επειδή μεριστής σε αυτή γίνεται ο τρίτος αριθμός αντί του πρώτου (στη μέθοδο των τριών). Είναι δε και ανώμαλος, γιατί άλοτε μεν συμφωνεί η τρίτη θέση ως προς φύση και ονομασία με την πρώτη, άλοτε δε όχι.

56