ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των ε´ (πέντε)

οι Ιταλοί την ονομάζουν ρέγουλα ντε τζίν-κουε. Τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε πέντε γνωστούς αριθμούς και έναν άγνω­στο. Για να τον βρούμε χωρίζουμε τους πέντε αριθμούς σε δύο ομάδες. Ο πρώτος και δεύτερος στην πρώτη ομάδα και οι άλοι τρεις στη δεύτερη. Βρίσκουμε το γινόμενο των αριθμών κάθε μιας ομάδας. Διαιρούμε το γινόμενο της δεύτερης ομάδας δια του γινομένου της πρώτης. Το πηλίκον είναι ο ζητούμενος άγνωστος αριθμός. (σημ.: σύνθετη μέθοδος, όταν τα ποσά είναι ανάλογα.)

78