ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αμμωνιακόν άλας

παλαιότερα το παρήγαγαν από την άμ­μο της Κυρηναϊκής χώρας. Προέρχεται όμως και από άλατα που ελευθερώνονται από τα ανθρώπινα ούρα, από άλατα αιθάλης και από το θαλάσσιο άλας.

276