ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αμερική

χωρίζεται από την Ασία δια του Γαληνού Ωκεανού (πρό­κειται για τον Ειρηνικό) και από την Ευρώπη με τη Σκανδιναυική Θάλασσα (πρό­κειται για τη Νορβηγική και Θάλασσα Μπάρεντς) και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Από την Αφρική με τον Ατλαντικό και τον Αιθιοπικό Ωκεανό (πρόκειται για το Νότιο Ατλαντικό). Στο βορρά εξαπλώνεται ως την Παγωμένη Θάλασσα (Αρκτι­κός Ωκεανός) και ακόμη δεν έχει ανακαλυφθεί αν είναι νήσος ή συνέχεια της Ασί­ας. Το πλήθος των κατοίκων της υπολογίζεται σε 6 εκατομμύρια. Οι φυσικοί Αμε­ρικανοί των οποίων το πλήθος λιγοστεύει πάντοτε είναι καστανέρυθροι ως προς το χρώμα. Εκτός τούτων υπάρχουν και πολοί μαύροι. Από τις επιμιξίες άσπρων, μαύρων και καστανέρυθρων γεννήθηκαν οι λεγόμενοι βαμμένοι άνθρωποι. Η Αμε­ρική χωρίζεται στη Βόρειο Αμερική, Νότιο Αμερική και Δυτικές Ινδίες. Η Βόρειος χωρίζεται από τη Νότιο με τον Ισθμό του Παναμά και στην ανατολική πλευρά της Νοτίου υπάρχουν νήσοι που αποτελούν τις Δυτικές Ινδίες.

208-209