ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Κανταβριγία

αρκετά μεγάλη αλά κακοκτισμένη πόλη της Μεγά­λης Βρετανίας, ακάθαρτη, καθέδρα του αξιολογότερου πανεπιστημίου της Αγλί-ας. (σημ.: Cambridge.)

175