ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κανόνες εφελκύσεως

η δύναμη της εφέλκυσης είναι πά­ντοτε ανάλογη με τον όγκο του σώματος. Όσο τα σώματα απομακρύνονται, το ένα από το άλο, τόσο μικραίνει η εφέλκυση, κατά τον λόγο των τετραγώνων των δια­στημάτων. Η απόδειξη του κανόνα οφείλεται στο Νεύτωνα, ο οποίος στηρίχτηκε σε αστρονομικές παρατηρήσεις. (σημ.: πεδίο δυνάμεως.)

29-30