ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άλγεβρα

η επιστήμη που ασχολείται με ποσότητες αφηρημένες, διακεκριμένες και αόριστες. Επειδή οι παλαιότεροι ονόμαζαν αριθμητική την επι­στήμη των αριθμών, η νεότεροι ονομάζουν την άλγεβρα επιστήμη των στοιχείων ή των γραμμάτων, διότι χρησιμοποιεί τα στοιχεία για το συμβολισμό των πραγμά­των.

13