ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

έντομα

είδος δημιουργημάτων που καταφρονούνται γιατί είναι μικρά. Όταν όμως τα παρατηρήσει κανείς με μικροσκόπιο φαίνεται να είναι τεχνικά έργα, στα οποία η φύση μεταχειρίστηκε την πιο λεπτομερή και εμπειρότε­ρη τέχνη, πλουσιότατη ποικιλία, πολυτέλεια και ωραιότητα χρωμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε άλο είδος μεγαλύτερων ζώων.

608