ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρώματα

Κατά τον Νεύτωνα, το φως είναι μια ύλη σύνθε­τη από επτά ακτίνες, οι οποίες επειδή είναι διαφορετικής φύσεως θλώνται με διαφο­ρετικό τρόπο. Αυτές, αντανακλώμενες από τα σώματα, παριστάνουν τα διάφορα χρώματα. Κάθε ακτίνα φωτός αποτελεί μια δέσμη επτά ακτίνων, η κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό φως: ερυθρόν, χρυσόχρουν-πορτογαλί, ξανθόν-κίτρι-νο, χλωρόν-πράσινον, κυανούν-ουρανί -γαλάζιο, πορφυρούν-άλικον, ιοειδές (χρώ­μα της βιόλας, του μενεξέ). Τα επτά χρώματα είναι τα πρώτιστα και από αυτά γίνονται όλα τα άλα, όσα βλέπουμε στη φύση. Το λευκό δεν είναι χρώμα, αλά

μίξη όλων των χρωμάτων, ενώ το μαύρο είναι απουσία φωτός.

697-698