ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αερονοτιδόμετρον

όργανο με το οποίο μετρά κανείς την νοτίδα (υγρασία) του αέρα.

178-185