ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική

η επιστήμη που ασχολείται με τα σώματα του σωματικού κόσμου —τις ποιότητες, ενέργειες και δυνάμεις τους— και ερευνά τις αιτίες όσων συμβαίνουν σε αυτά. Γνώσεις φυσικής έχουμε όταν γνωρίζουμε τι είναι ο αέρας, το πυρ, το ύδωρ, πώς γεννιέται η βροχή, το χιόνι, τα λοιπά μετέωρα, πώς γίνονται οι κινήσεις που παρατηρούνται στα σώματα του κόσμου, πχ στον ήλιο, στη σελήνη, στα άστρα, ποιες οι αιτίες που προκαλούν εκλείψεις ηλίου, σελήνης, κ.λ.π Η γνώση της φυσικής χρησιμεύει στην οικονομία και γεωργική, στη διατή­ρηση της υγείας μας, αυξάνει την ησυχία και ευθυμία των ανθρώπων, γιατί τους απαλάσσει από κάθε άλογο φόβο, που είναι αποτέλεσμα της αμάθειας.

1-4