ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υδατώδη μετέωρα

φαινόμενα τα οποία συντίθενται από ατμούς και υδατώδη μόρια, που η θέρμη του ηλίου διαιρεί και υψώνει και που ο αέρας ειδοποιεί διαφόρως, όπως ομίχλες, νέφη, βροχές, χιόνι.

319