ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υγροστατική

η επιστημονική γνώση των ιδιοτήτων των ισταμένων και ηρεμούντων ρευστών.

277