ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υγροσκόπιο

όργανο με το οποίο μετρούμε την υγρότητα ή ξηρότητα του αέρος.

29