ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τέρας - θαύμα

κατά τον Αριστοτέλη, τέρας είναι αυτό το οποίο υπάρχει ανόμοιο προς τους γεννήτορές του. Τέρας είναι ως επί το πλείστον κάτι το παρά φύσει. Κατά το Γεράσιμο (Βλάχο), τέρας είναι αμάρτημα φύσεως ή πράγμα που δημιουργεί έκπληξη σε όσους το βλέπουν. Θαύμα είναι το υπέρ φύσιν και έξω του λόγου τελούμενο.

49