ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τεόθαμνος

φυτό που φύεται στην Ιαπωνία και την Κίνα και τα στεγνά και ζαρωμένα φύλα του είναι σε μας γνωστά ως τέι ή τσάι. Το ύψος του είναι σχεδόν 5 ποδών, τα φύλα του φαιοπράσινα, σχεδόν όπως της βυσσινιάς και τα άνθη του κόκκινα ως ρόδα. Όταν το άνθος του ωριμάσει, ανοίγεται. Το τέι έγινε γνωστό στους Ευρωπαίους τον 15 αιώνα. Συλέγεται 3 φορές το χρόνο, το πρώτο στις αρχές της άνοιξης, όταν αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα φύλα και αυτό απο­τελεί το πολυτιμότατο και σε όλους περιπόθητο τέι, το δεύτερο μετά ένα μήνα και τρίτη φορά τον Ιούλιο. Τα νεομαδημένα πράσινα φύλα του φρύγονται πάνω σε σιδερένιες ή κασσιτερές πλάκες και λίγο λίγο ξηραίνονται. Έπειτα απλώνονται σε ψάθες, τρίβονται με το χέρι και τότε είναι έτοιμα για το εμπόριο. Το εμπορευόμενο τέι είναι δύο ειδών: μαύρο, κινεζιστί ονομαζόμενο Τεεβόε και πράσινο, κινεζιστί ονο­μαζόμενο Τέε χάυζανγκ. Αυτά διαιρούνται πάλι σε άλα είδη. Το εμπόριο του τεϊου είναι πολύ σημαντικό για την Αγλία, την Ολάνδα, τη Φράνσα, τη Ρωσσία, τη Δανιμαρκία και τη Σβεκία. Κατ’ έτος μεταφέρονται από την Κϊνα στην Ευρώπη σχεδόν 8 έως 9 μιλιόνια οκάδες, ποσότητα της οποίας σχεδόν τα 2/3 φέρουν και ξοδεύουν οι Άγλοι. Το δια ξηράς από την Κϊνα στη Ρωσσία φερόμενο τέι ονομά­ζεται ρωσσικόν (TedeCaravannes, τέιον των καραβανιών) και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. (σημ.: τέιον, τσάι.)

1-2