ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σχήμα

η αποπεράτωση των περατουσών επιφανειών ποκιλ-λομένη κατά μέτρο, τάξη, και πληθύν. Η μεταβολή του σχήματος είναι κάτι που χαρακτηρίζει τα σύνθετα σώματα και όχι τα απλά, των οποίων το σχήμα παρα­μένει μόνιμο και άτρεπτο. Δεν μπορούμε να ορίσουμε με ακρίβεια το μέγεθος και το σχήμα των μικρών σωματιδίων, γιατί λόγω της βραχύτητας του όγκου τους, διαφεύγουν των αισθήσεών μας και δεν υπάρχει μικροσκόπιο ικανό να φανερώσει τα πρώτα αυτά σωμάτια.

45