ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σφεϊτσαρία

Ελβετία, αποτελείται από δύο αυτοκρατορίες: α) την Ελβετική και της Βαλίς και β) το Πριγκιπάτο Ναϊφσατέλου και Βαλεγίνου. Οι αυτοκρατορίες διατηρούν μεταξύ τους κάποιους δεσμούς, αν και η μεταξύ τους συμμαχία δεν ισχύει.

132