ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πυρίτις

ουσία που βρίσκεται μεταξύ των ορυκτών αλά και στα φυτά. Συναντάται συνήθως με το σχήμα σκληρής πέτρας. Βρίσκεται στην άμμο και γενικά σε πέτρες που, όταν πλήττονται, επέμπουν σπινθήρες. Καθαρή είναι τραχεία στην αφή. Τα μόρια της αν ενωθούν με ύδωρ κατακαθίζουν χωρίς να διαλύονται. Δεν αλοιώνεται στο πυρ, δεν διαλύεται από τα οξέα, παρά μόνο από το ρευστικό οξύ. Αν ενωθεί με έμμονο κάλιο, όσο είναι το μισό του βάρους του, ανα­λύεται μεταβαλόμενη σε ύαλο, για το λόγο αυτό ονομάζεται και υελουργημένη γη.

202