ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πτώσις, διορία

η προθεσμία του συναλαγματικού, λέ­ξη μεταφρασθείσα από την ιταλική Scadenza ή τη γαλική echeance [=λήξη προ­θεσμίας].Το εμφανιζόμενο γραμμάτιο είναι πληρωτέο: α) επί τη εμφανίσει του είτε μετά μία ή περισσότερες μέρες είτε μετά ένα ή περισσότερους μήνες, β) μετά μία ή πολές μέρες, μετά ένα ή πολούς μήνες από την εκδόσή του, γ) ή σε μέρα καθορι­σμένη ή σε κάποια πανήγυρη. (σημ.: λήξη προθεσμίας συναλαγματικής.)

45-46