ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πτώσις καμπιάλης

ο καθορισμένος χρόνος πληρωμής μιας συναλαγματικής (καμπιάλης). Ο χρόνος αυτός ονομάζεται σκαδέντζα ή διο­ρία. (διορία) (σημ.: λήξη προθεσμίας συναλαγματικής.)

100