ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πορτολάνοι

(βιβλία που δίνουν λεπτομερή περιγραφή των ακτών και λιμένων. Ενδέχεται να περιλαμβάνουν και χάρτες λιμένων.) Σε αυ­τά ο κυβερνήτης ενός πλοίου μπορεί να βρει πληροφορίες και για τα αποτελέσματα της παλοίρροιας, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά στις διάφορες θάλασσες ή στα διάφορα σημεία των κόλπων τους.

207