ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Πορτογαλία

Βασίλειο διοικούμενο απεριορίστως και διαδοχικόν και εις θηλυκά πρόσωπα. Ο διάδοχός του ονομάζεται Πρίγκιψ της Βρασιλίας από τον ομώνυμο τόπο της Μεσημβρινής Αμερικής (Βραζιλία), που υπάγειται στο θρόνο της Πορτογαλίας. Πόλεις σημαντικές η Λισαβών (Λισμπόα) πόλη με νέα μορφή, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1755, κέντρο εμπορίου και ναυτικών επιχει­ρήσεων, το Πόρτον ή Οπόρτον, σημαντικό εμπορικό κέντρο, όπου παράγεται το ομώνυμο κρασί.

104-105