ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

περίσκιοι

όσοι κατοικούν στις δύο κατεψυγμένες ζώνες. Σε όσους βρίσκονται πλησιέστερα στους πόλους, περιστρεφόμενος ο ήλιος χαμηλά τριγύρω στον ορίζοντα, στέλνει σκιά σε όλα τα μέρη του ορίζοντα.

42