ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

περίοικοι

οι εν τη αυτή ζώνη κύκλω περιοικούντες, όπως τα των Σινών έθνη.

52